Skip to content

SÄKERHET OCH BEVAKNING

Ny standard för säkerhets- och bevakningsföretag

Upptäck hur Inphiz hjälper säkerhets- och bevakningsföretag att sänka kostnaderna och öka effektiviteten genom automation, självservice och med full kontroll över regulatoriska krav.

Lär dig mer om Inphiz

Läs hur Inphiz kan förändra ert sätt att arbeta och vilka fördelar och värden det ger verksamheten. Ladda ner fördjupad information för företag inom Säkerhet och bevakning.

eller BOKA EN DEMO med en av våra specialister inom säkerhet och bevakning.

Hantera enkelt certifikat, lagar och förordningar

Inphiz hjälper er att efterfölja PMFS 2017:10 FAP 573-1, Lag om bevakningsföretag, Arbetsmiljölagen samt underlättar auktorisationsprocessen mot Länsstyrelsen eller Polismyndigheten. 

Inphiz sänker kostnaderna för administration, skapar enkelhet för utbildningsinsatser och intyg samt effektiviserar den operativa verksamheten med korrekt personalförsörjning och kommunikation.

Skapar en effektiv onboarding vid rekrytering och hanterar samtliga policy- och styrdokument.

Högsta informationssäkerhet och integritet för all hantering av data enligt ISO 27000-serien.

Stora kostnadsbesparingar genom effektivistering och minskad administration.

Alla medarbetares utbildningsintyg och erfarenheter samlade på en plattform.

Bevakningsföretag

Inphiz möjliggör enkel och kostnadseffektiv regelefterlevnad för krav och skyldigheter, men inte minst underlättar rekrytering, personalförsörjning och dokumenthantering. Plattformen ger fullständig kontroll över samtliga medarbetare med skräddarsydd information och kontinuerlig uppdatering för nödvändiga utbildningsinsatser eller personalförsörjning. 

security1 – 2
security7

Auktorisation

Inphiz gör det enkelt att kontrollera att er personal är godkänd, förordnad och korrekt utbildad, oavsett om det gäller väktare, ordningsvakt, skyddsvakt eller personal inom övriga säkerhetstjänster. När er organisation ska redovisa verksamheten till Länsstyrelsen eller Polismyndigheten, så finns allt underlag lättillgängligt och professionellt strukturerat under ett tak.

Onboarding

Inphiz förenklar hela processen vid nyrekrytering och hantera samtliga nödvändiga dokument som exempelvis policyer, code of conduct, introutbildning eller sekretessavtal - allt samlat i samma portal. Medarbetaren underlättar dokumenthanteringen genom att själv ladda upp utbildningsintyg, förordnanden/godkännanden eller andra certifikat vilket sparar resurser från övrig administration.

SERCURITY 4
security8-1

Personalförsörjning

Inphiz skapar en holistisk överblick för organisationens arbetsledning över samtliga medarbetare, deras erfarenheter, utbildning och kompetenser. Med denna information kan verksamheten säkerställa kvalitet genom att tillsätta rätt personal till rätt uppdrag.

Kommunikation

Inphiz ger organisationen möjlighet att kommunicera på lednings-, chefs- och medarbetarnivå, oavsett om det handlar om att uppdatera arbetsinstruktioner, hantera vakanser eller dela allmän information. Genom enkel och effekt kommunikation stärks verksamhetens resiliens och förmåga att hantera förändringar likväl som att skapa medarbetarrelationer.

security9

Lär dig mer om Inphiz

Ladda ner fördjupad information för företag inom Säkerhet och bevakning. Läs mer om hur Inphiz kan förbättra ert sätt att arbeta enklare. 


Inphiz Inspire

Vi publicerar inspirerande artiklar som vi tycker är intressanta att dela med vår community. Få de senaste artiklarna här.


Upplev Inphiz redan idag

Gör er organisation redo! På 30 minuter guidar våra experter er om Inphiz och besvarar era frågor.

Boka en demo