Skip to content

VÅRA BRANSCHER

Lösningar för din bransch

Upptäck hur Inphiz kan hjälpa dig att lösa din bransch mest komplexa utmaningar, att i realtid kontrollera att regulatoriska krav följs och möjligheter ges att arbeta smartare och mer automatiserat.

Lär dig mer om Inphiz

Läs hur Inphiz kan förändra ert sätt att arbeta och vilka fördelar och värden det ger verksamheten. Ladda ner fördjupad information här.

eller BOKA EN DEMO med en av våra specialister inom säkerhet och bevakning.

Specialister med många år inom branscher med höga krav på people compliance. 

Datadrivna modeller ger 25–50 % effektivitets-
vinster jämfört med 
traditionella lösningar.

Upp till 30 % kostnads-
besparingar jämfört med 
traditionella lösningar

50 % av intäkterna 
återinvesterades 
i FoU och kartläggnings av regulatoriska krav.

Över 50 personer är i partnerskap till 
produktutveckling och kartläggning av branschspecifika krav.

Högsta informationssäkerhet och integritet för all hantering av erfarenhetsdata med standardiserade modeller.

Varför välja Inphiz

Vår passion för innovation och människor, kombinerat med över 10 antal år av erfarenhet inom digital transformation och insikter, gör Inphiz till experter för att lösa några av de mest komplexa problemen för de många branscher som vi ger service åt.

Skadeservice-, industri- och fastighetstjänster 

Inphiz säkerställer att dem kollektivt anställda utan dator alltid har rätt behörigheter vid utfört arbete. Utifrån branschspecifika och regulatoriska krav som gäller dvs intyg, certifikat, tillstånd och behörigheter kan KMA, HR och VD kan vara 100 % att regelefterlevnad följs. Direkta åtgärder ges alla, så att arbetsledare och kollektivt anställda med självservice löser risker ihop. Inphiz dashboard ger ledningen en fullständig överblick att regelefterlevnad uppnås och vilka insatser som ligger framöver.

Läs mer
industry-service

Regeldatabas branschspecifik 

Arbetsmiljöverkets (AFS) krav och andra myndigheter krav inlagda i Inphiz regeldatabas. Enkelt att lägga till egna erfarenheter som tillämpas i organisationen. 

AI och datadrivna modeller

Ledningen ser enkelt i Inphiz dashboard med datadrivna modeller, en tydlig visualisering av kritiska, nödvändiga och kommande åtgärder för hela organisationen, eller delar av den beroende på behörigheter.

Enkel och intuitiv självservice 

Enkelhet, vem som helst kan lära sig att hantera Inphiz och få överblick för anställdas krav därmed kommer hela organisationen med och via automation och självservice i Inphiz-appen delas rätt uppgifter ut automatiskt. 

Riskminimering för viten & skadestånd 

Vi minimerar risken att företagets anställda inte är behöriga att utföra arbeten i sin arbetsroll, vilket i sin tur leder till att viten (AMV), försäkringsärenden vid olyckor/skador minimeras och garanterar snabba revisioner. 

industry-security

Säkerhet och bevakning

En ny standard för bevaknings- och säkerhetsföretag.

Inphiz möjliggör enkel regelefterlevnad mot Länsstyrelsen och Polismyndigheten samt underlättar rekrytering, personalförsörjning och dokumenthantering. Plattformen ger bevakningsföreståndaren och ledningen fullständig kontroll över samtliga medarbetare med kontinuerlig information om nödvändiga utbildningsinsatser eller vakanser.

Inphiz sänker kostnaderna för administration, skapar enkelhet för utbildningsinsatser och intyg samt effektiviserar den operativa verksamheten med korrekt personalförsörjning och kommunikation.

Läs mer

Auktorisation

Inphiz gör det enkelt att kontrollera att er personal är godkänd, förordnad och korrekt utbildad, oavsett om det gäller väktare, ordningsvakt, skyddsvakt eller övrig personal.

Onboarding

Inphiz förenklar hela processen vid nyrekrytering och hanterar samtliga nödvändiga dokument - ex.  policyer, code of conduct, introutbildning eller sekretessavtal - allt samlat i samma portal.

Personalförsörjning

Inphiz skapar en fullständig överblick för organisationens arbetsledning över samtliga medarbetare, och säkerställer kvalitet genom att tillsätta rätt personal till rätt uppdrag.

Kommunikation

Inphiz ger organisationen möjlighet att kommunicera på lednings-, chefs- och medarbetarnivå, för att uppdatera arbetsinstruktioner, hantera vakanser eller dela allmän information.

Miljö och avfall

Inphiz säkerställer att Miljöarbetarna har rätt behörigheter för att utföra arbetet baserat på branschspecifika och regulatoriska krav, dvs intyg, certifikat, tillstånd, behörigheter och policys. KMA och VD kan vara 100 % säkra på att alla förnyelser visuellt ger direkta åtgärder så att arbetsledare och den anställda via en självservice med appen löser risker ihop. Inphiz dashboard ger ledningen en fullständig överblick att regelefterlevnad uppnås och vilka kompetensförsörjnings-insatser som ligger framöver

Vi hanterar relevant data för ökat medarbetarengagemang, riskminimering och tydliga rekommenderade åtgärder för att maximera prestationer inom följande områden:

Läs mer
industry-environment

Produktion

Samla relevant data om produktion, få snabb överblick på hela produktionen, få mönster på felaktiga hanteringar, sök snabbt ned på detaljer om enskilda tömningar och mycket mer. Automatisera uppgifter så att ditt företag blir proaktivt, möter era kunders krav och ni optimerar produktionen. 

Personal

Öka engagemanget med personalen, förbättra både arbetsmiljö och produktiviteten för miljöarbetarna. Öka transparsen och rättvisan i arbetslagen, genom återkoppling på prestation. 

Fordon

Optimera nyttjandegraden och ekonomin för fordon. Förbättra Eco-driving och rätt och fel tomgångskörning, vilket medför lägre bränsleförbrukning och lägre servicekostnader. Det ökar säkerheten för personal och tredje part, eller är det bättre med och för gemene man. 

Ekonomi

Förbättra ekonomin och höj produktiviteten på  kontrollerbara kostnader. Dvs kostnader som de anställda kan påverka i vardagen.

industry-construction

Bygg och entreprenad

Leverera byggprojekt tryggt med 100% people compliance. Få mer kontroll genom Inphiz automatiserade lösningar som förbättrar produktivitet, kvalitet, transparens, säkerhet och hållbarhet.

Med Inphiz Dashboard kan du enkelt få en överblick och säkerställa att alla medarbetare har rätt behörighet och kompetens när byggprojektet är igång, samt ge ditt team möjlighet genom Inphiz självservice app att fokusera på dem gör bäst.

Läs mer

Total överblick och regelefterlevnad

Hantering av kompetenser och yrkeskrav för att möta regelverken med full kontroll, säkerhet och översikt. Det minskar riskerna och skapar trygghet för företaget. 

Åtgärder för hela organisationen

Gör det svåra enkelt, automatiserade flöden med rekommenderade åtgärder för alla inom organisationen minskar manuella processer och informationsflöden som i sin tur effektiviserar,  frigör tid och spar pengar.

Inphiz mer än bara en app

Med Inphiz förenklar du det dagliga arbetet. Du kan kommunicera enkelt inom organisationen, hålla koll på utbildningar och certifikat, tillgång till dokument och viktig data, ....

Låt medarbetaren leda processen

Med Inphiz App låter du medarbetaren själv leda arbetet och sin karriärsresa framåt. Genom självledarskap där automatiserade arbetsuppgifter, utbildningar står i fokus för att nå målen.

Transport, hamn- & terminalhantering

Med Inphiz får du full kontroll var du än är! Genom digitaliserade processer, minskad administration och snabb kommunikation skapar Inphiz en tryggare arbetsmiljö och ökat engagemang hos kranförare, åkare och administrativ personal inom transport, hamn- & terminalhanteringsbranschen. 

Läs mer
transport-bransch-1

Ooops, Hittar du inte din bransch? 

Lugn, Inphiz är en tjänst vilket kan anpassas till egna unika krav oavsett om de är regulatoriska eller grundläggande i att arbeta. Så oavsett om du är ett tjänsteproducerande bolag eller industri för tillverkning gör Inphiz arbetet med erfarenheter enklare och aktiverar självservice. Är ni dessutom verksamma i en industri som vi har förberett de lagstadgande kraven än från Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen, Länstyrelsen kommer vi 50% i partnerabatt på Inphiz under kartläggningen.

Boka en demo

"Inphiz spar tid för administrationen. Vi kan fördela mycket mer ansvar på medarbetaren. Samtidigt som kontrollen och säkerheten ökar mångfalt".

magnus

Magnus PålgårdPålgård & Söner Kran AB

"Inphiz leverans har visat på så stora effekter att vi inte ens behöver beräkna ROI"

pelle

Pelle BjurenborgUrbaser, Sverige

"Vibrant information one fingertip away."

Stefan

Stefan DedlerMerck Group

"Everything you need, just in time."

Therese

Therese HjälmnerAlektum Group

"The Inphiz framework is the missing link."

Richard

Richard LindMicrosoft

Lär dig mer om Inphiz

Läs hur Inphiz kan förändra ert sätt att arbeta och vilka fördelar det ger verksamheten. Ladda ner fördjupad information här.

 

 

Inphiz Inspire

Vi publicerar inspirerande artiklar som vi tycker är intressanta att dela med vår community. Få de senaste artiklarna här.
 

Upplev Inphiz redan idag

Gör er organisation redo! På 30 minuter guidar våra experter er om Inphiz och besvarar era frågor.

 

Boka en demo