Skip to content

SÄKERHETSBRANSCHEN

Bevakning & Säkerhet

Upptäck hur Inphiz hjälper säkerhets- och bevakningsföretag att sänka kostnaderna och öka effektiviteten genom automation, självservice och med full kontroll över regulatoriska krav.

Ny standard för säkerhetsbranschen

Inphiz hjälper er att efterfölja PMFS 2017:10 FAP 573-1, Lag om bevakningsföretag, Arbetsmiljölagen samt underlättar auktorisationsprocessen mot Länsstyrelsen eller Polismyndigheten. 

Inphiz sänker kostnaderna för administration, skapar enkelhet för utbildningsinsatser och intyg samt effektiviserar den operativa verksamheten med korrekt personalförsörjning och kommunikation.

Skapar en effektiv onboarding vid rekrytering och hanterar samtliga policy- och styrdokument.

Högsta informationssäkerhet och integritet för all hantering av data enligt ISO 27000-serien.

Stora kostnadsbesparingar genom effektivistering och minskad administration.

Alla medarbetares utbildningsintyg och erfarenheter samlade på en plattform.

Bevakningsföretag

Inphiz möjliggör enkel och kostnadseffektiv regelefterlevnad för krav och skyldigheter, men inte minst underlättar rekrytering, personalförsörjning och dokumenthantering. Plattformen ger fullständig kontroll över samtliga medarbetare med skräddarsydd information och kontinuerlig uppdatering för nödvändiga utbildningsinsatser eller personalförsörjning. 

security1
security2

Auktorisation

Inphiz gör det enkelt att kontrollera att er personal är godkänd, förordnad och korrekt utbildad, oavsett om det gäller väktare, ordningsvakt, skyddsvakt eller personal inom övriga säkerhetstjänster. När er organisation ska redovisa verksamheten till Länsstyrelsen eller Polismyndigheten, så finns allt underlag lättillgängligt och professionellt strukturerat under ett tak.

Onboarding

Inphiz förenklar hela processen vid nyrekrytering och hantera samtliga nödvändiga dokument som exempelvis policyer, code of conduct, introutbildning eller sekretessavtal - allt samlat i samma portal. Medarbetaren underlättar dokumenthanteringen genom att själv ladda upp utbildningsintyg, förordnanden/godkännanden eller andra certifikat vilket sparar resurser från övrig administration.

security3
security4

Personalförsörjning

Inphiz skapar en holistisk överblick för organisationens arbetsledning över samtliga medarbetare, deras erfarenheter, utbildning och kompetenser. Med denna information kan verksamheten säkerställa kvalitet genom att tillsätta rätt personal till rätt uppdrag.

Kommunikation

Inphiz ger organisationen möjlighet att kommunicera på lednings-, chefs- och medarbetarnivå, oavsett om det handlar om att uppdatera arbetsinstruktioner, hantera vakanser eller dela allmän information. Genom enkel och effekt kommunikation stärks verksamhetens resiliens och förmåga att hantera förändringar likväl som att skapa medarbetarrelationer.

security5

Ladda ner Whitepaper

Lär dig hur Inphiz kan ställa in ditt företag på autopilot och engagera dina anställda.

 

 

Inphiz Inspire

Vi publicerar inspirerande artiklar som vi tycker är intressanta att dela med vår community här.

 

 

Upplev Inphiz redan idag

Gör er organisation redo! På 30 minuter guidar våra experter er om Inphiz och besvarar era frågor.

Boka en demo