Skip to content

MILJÖ & AVFALL

Inphiz förenklar miljöarbetarnas vardag

Inphiz är miljöarbetarens bästa vän. Manuella processer blir äntligen digitala. Ordning och reda på certifikat, tillstånd, behörigheter och policys. Snabb och spårbar kommunikation mellan medarbetare - team och chef. Produktionsdata lätt att samla in och distribuera. Allt tillgängligt i mobilen så klart!

Lär dig mer om Inphiz

Läs hur Inphiz kan förändra ert sätt att arbeta och vilka fördelar och värden det ger verksamheten. Ladda ner fördjupad information för företag inom Miljö och avfall.

eller BOKA EN DEMO med en av oss som arbetar med att digitalisera miljö & avfallsbranschen.

Läs vårt kundcase om Urbaser här.

Läs kundcase

Maximera möjligheter, minimera risker

KMA och VD kan vara 100 % säkra på att allt som gör verksamheten mer lean och ger direkta åtgärder till arbetsledning och den anställda via självservice löser risker och optimerar ihop. Inphiz dashboard ger ledningen en fullständig överblick att regelefterlevnad uppnås och vilka kompetensförsörjningsinsatser som ligger framöver. Vi hanterar relevant data för ökat medarbetarengagemang, riskminimering och tydliga rekommenderade åtgärder för att maximera prestationer.

 

Skapar en effektiv onboarding vid rekrytering och hanterar samtliga policy- och styrdokument.

Upp till 30% kostandsbesparingar genom effektivisering & minskad administration samtidigt med en ökad produktion.

Högsta informationssäkerhet och integritet för all hantering av data enligt ISO 27000-serien.

Enklare hantering av ISO 9001, kvalitetsledning &
14 001 miljöledning.

Produktion

Inphiz integrerar mot de vanligaste produktionssystemen (EDP, Evolution, Thor, Fetchplanner) så att användaren har fullständig bild av produktionen och kan hantera avvikelser och göra åtgärder direkt, detta resulterar i högre produktivitet, mer synbara. Inphiz visualiserar data i dashboards och i appen på ett enkelt sätt upp diagram och tabeller på relevanta KPI:er för att styra och följa upp verksamheten. Det är enkelt att borra ned sig i detaljer för att följa upp enskilda körlistor.  När utvald data blir transparent och tillgänglig i appen, dashboard eller på storskärmar så ökar engagemanget för produktionen.

produktion 1
personal-1

Personal

Inphiz följer med miljöarbetaren under hela anställningen, från onboarding till dagligt arbete, vid byte av roll, till offboarding. Inphiz förenklar hela processen och hanterar samtliga nödvändiga dokument som exempelvis certifikat, policyer, code of conduct, introduktions- och vidareutbildningar eller sekretessavtal - allt samlat i samma portal.

Medabetaren underlättar dokumenthanteringen genom att själv ladda upp utbildningsintyg, förordnanden/godkännanden eller andra certifikat via Inphiz-appen vilket sparar resurser från övrig administration. I appen ser miljöarbetaren också arbetsscheman, kontaktuppgifter och intranätnyheter. Inphiz skapar en holistisk överblick för organisationens arbetsledning över samtliga medarbetare, deras erfarenheter, utbildning och kompetenser. Med denna information kan verksamheten säkerställa kvalitet genom att tillsätta rätt personal till rätt uppdrag. 

Fordon

Genom att samla in och sammanställa data från olika fordonssystem, som till exempel Fordonskontroll, ger Inphiz en sammanhållen bild av hur bolaget presterar och nyttjar sin fordonsflotta.  

 

Vi mäter bland annat Eco-Driving, tomgångskörning i och utanför depåer, bränsleförbrukning, användningar elhybrid påbyggnader, olyckor, kostnader och mycket mer. Allt visualiseras i enkla grafer och tabeller där trender och avvikelser kan uppmärksammas tidigt och åtgärdas direkt.  

fordon 1
planering-1

Planering

Inphiz förbättrar resultat för företagen genom att effektivisera hantering av produktion, fordon och personal. Där tid läggs på att sköta och utveckla verksamheten istället för att administrera den med manuella processer.

I den dagliga styrningen fokuserar vi på  kontrollerbara kostnader, och länkar samman finansiella data med operationella siffror så som arbetad tid, incidenter, underhåll med mera. Där vi till exempel visar kostnad för fordon per 100km och total kostnad per arbetad timme jämfört mot budget och planerad tid. 

"Inphiz har visat på stora besparingseffekter att vi inte ens räknar ROI – 100% produktivitets ökande"

1581578760.3572

Per-Eric Bjurenborg | Urbaser

Lär dig mer om Inphiz

Ladda ner fördjupad information för företag inom Miljö och avfall. Läs mer om hur Inphiz kan förbättra ert sätt att arbeta enklare. 


 

Inphiz Inspire

Vi publicerar inspirerande artiklar som vi tycker är intressanta att dela med vår community. Få de senaste artiklarna här.


 

 

Upplev Inphiz redan idag

Gör er organisation redo! På 30 minuter guidar våra experter er om Inphiz och besvarar era frågor. 

Boka en demo