Skip to content

TRANSPORT, HAMN- & TERMINALHANTERING

Inphiz förenklar arbetsdagen för yrkesförare, åkare och ledning

Med Inphiz får du full kontroll var du än är! Genom digitaliserade processer, minskad administration och snabb kommunikation skapar Inphiz en tryggare arbetsmiljö och ökat engagemang hos kranförare, åkare och administrativ personal. 

 

 

Läs vårt kundcase om Pålgårds här.

Läs kundcase

Det som nyss var svårt görs enkelt och effektivt

Inphiz automatiserar manuella arbetsflöden, med bland annat digitala körtillstånd, automatisk kontroll av yrkesförare. Smarta lösningar för kommunikation mellan ledning, chefer och medarbetarna gör att kommunikationen strömlinjeformas och hanteras inom bolaget. I realtid kan medarbetare automatiskt hantera sina tillstånd, certifikat, godkänna meddelanden med läskvittens så att ledning och kvalitetsansvariga ser att man är 100% compliance.

 

 

Kommunikation

Inphiz förenklar och förbättrar kommunikationen inom företaget, oavsett om det är mellan högsta företagsledning eller mellan truckförare och lastbilschaufförer. Genom Inphiz kan kommunikationen målinriktas mot specifika arbetsplatser, team, privata samtal eller chef-medarbetarsamtal, vilket skapar en effektiv och tydlig kommunikation i det dagliga arbetet. Det som tidigare var långsamma och komplexa processer med flera olika digitala eller analoga verktyg, såsom whiteboards eller utskrifter i fikarummet, digitaliserats och effektiviserats med hjälp av Inphiz. Detta innebär att arbetsflödet blir smidigare och mindre sårbart för fel. Företagsledningen kan omedelbart förmedla kritisk information till förarna och vara säkra på att meddelandena når fram i realtid.

 

 

profil transport
kortillstand-transport

Regelefterlevnad

Vi levererar realtidskontroll för att garantera fullständig efterlevnad av alla regulatoriska krav samtidigt som vi skapar mer effektiva och automatiserade arbetsprocesser. Inphiz säkerställer att dina anställda alltid har de rätta behörigheterna för att utföra sina arbetsuppgifter enligt branschspecifika och regulatoriska krav, såsom intyg, certifikat, behörigheter, tillstånd och policys. Detta sker automatiskt och uppdateras i rätt tid för varje anställd eller underleverantör. Med Inphiz kan varje medarbetare, oavsett var de befinner sig, alltid få tillgång till den senaste versionen av de nödvändiga dokumenten. Vi förenklar och effektiviserar processen för att säkerställa fullständig överensstämmelse och rätt behörigheter, vilket sparar tid och minskar risken för förelägganden och sanktionsavgifter.

Läskvittens

En företagspolicy kan omedelbart publiceras till medarbetare på fältet för kvittens. Läskvittens i mobiltelefonen till olika grupper och skärningar i organisationen ger feedback tillbaka att alla har förstått. Ett certifikat, tillstånd eller intyg som behöver förnyas om en månad eller ett kvartal etc. aviseras automatiskt i förväg till medarbetaren och arbetsledaren så att de tillsammans arbetar för att lagar och regler följs. Ledningen och säljorganisationen kan snabbt kartlägga alla anställdas erfarenheter och behörigheter genom kraftfulla filtreringsvyer över alla anställda. Vid omställning eller kompetensutveckling kan man lätt se att vad olika utbildningsinsatser kostar och därmed optimera och planera bättre. 

Laskvittens-transport
Onboard-transport

Onboarding

Inphiz är med medarbetarna från onboarding till daglig arbetsrutin, vid eventuella rollbyten, till offboarding. Vi förenklar och effektiviserar hela processen samtidigt som vi tar hand om alla nödvändiga dokument, inklusive certifikat, policyer, code of conduct, introduktions- och vidareutbildningar, samt sekretessavtal – och allt detta samlat i samma portal. Med Inphiz-appen kan medarbetare själva enkelt ladda upp sina körtillstånd, utbildningsintyg, förordnanden/godkännanden och andra certifikat, vilket sparar tid och resurser för HR-avdelningen. Appen ger även medarbetaren tillgång till viktig information som arbetsscheman, kontaktuppgifter och interna nyheter. Inphiz skapar en holistisk översikt för organisationens ledning över alla medarbetare, deras erfarenheter, utbildningar och kompetenser. Denna omfattande information gör att organisationen kan placera rätt personal på rätt uppdrag. i rätt roll. Inphiz ser till att medarbetarhanteringen blir smidig och effektiv genom hela anställningscykeln.

 

"Inphiz spar tid för administrationen. Vi kan fördela mycket mer ansvar på medarbetaren. Samtidigt som kontrollen och säkerheten ökar mångfalt"

citat-palgards

Magnus Pålgård | Pålgård & Söner Kran AB

Lär dig mer om Inphiz

Ladda ner fördjupad information för företag inom Transport, hamn & terminalhantering. Läs mer om hur Inphiz kan förbättra ert sätt att arbeta enklare. 


Inphiz Inspire

Vi publicerar inspirerande artiklar som vi tycker är intressanta att dela med vår community. Få de senaste artiklarna här.


 

Upplev Inphiz redan idag

Gör er organisation redo! På 30 minuter guidar våra experter er om Inphiz och besvarar era frågor.

 

Boka en demo