Skip to content

Skapa trygghet i verksamheten med effektiv regelefterlevnad

Undvik arbetsplatsolyckor och minska risken för viten, förelägganden och böter som uppstår när regelefterlevnadskraven inte följs. Med Inphiz sker hantering av lagar och regler för din verksamhet med automation och du kan enkelt säkerställa att dina anställda har de intyg och behörigheter som krävs i deras arbete och att de är up-to-date.

policies
onboarding-1
ONBOARDING MED SJÄLVSERVICE 

Dina medarbetare får en bra start från dag ett

Med digital onboarding av medarbetare och underleverantörer i Inphiz-appen blir det enkelt för organisationer med medarbetare spridda geografiskt att spara tid och säkerställa regelefterlevnad från dag ett. Medarbetarens certifikat, policyer och lokala rutiner matchas automatiskt mot yrkesbehörigheter och arbetsplats, och avtal godkänns och signeras digitalt.  

  Policyer, certifikat och Intyg: tillgängliga i appen. Behörighetsstyrt. Läskvittens och AI genererade kontrollfrågor.

  Digitala körtillstånd: hantering och förnyelse av alla typer av körtillstånd helt digitalt.

  Digital onboarding av medarbetare: rätt certifikat, policyer, lokala rutiner på plats i appen från första dagen. 

FULL ÖVERBLICK I DASHBOARDEN

Enkelt att säkerställa att medarbetarna möter kraven

I Inphiz dashboard ges full översikt över anställdas intyg och behörigheter. Standarduppsättning + egna krav på behörigheter hanteras.

  Kontroll över regelefterlevnaden: Följ KPI-er för regelefterlevnad och hitta direkt åtgärder i dashboarden.

  Realtidsuppdaterad kompetensvy: Vem har giltigt intyg för C3a Containertruck i dag? Schemalägg aldrig någon utan behörighet.

  Blixtsnabbt underlag vid revision: ISO eller arbetsmiljörevision? Kontroll på alla  certifikat, intyg, behörigheter. Allt uppdaterat i realtid. 

kompetenser
ai-regelefterlevnad
SPARA TID MED AI

Ställ din fråga, Inphiz AI ger svaren direkt

AI-assistent för att ge medarbetarna svar på frågor kring interna rutiner och regler baserat på grupp och roll i organisationen. Hur nära kajkanten för jag köra med min truck? Vilka arbetsmiljöregler träder i kraft 1 januari 2025? Ställ frågor i Inphiz-appen och få omedelbart svar utan att behöva läsa dokument i telefonen. Oerhört effektivt sätt att sprida innebörden av regler och rutiner som annars lätt blir en ”pappersprodukt”.

  Snabb åtkomst: Tillgång till relevanta dokument utan att gå igenom flera olika dokument eller mappar.

  Översättning på över 26 språk: Minska språkbarriärerna, assistenten svarar på det språk du önskar oavsett vilket språk dokumenten är skrivna på.

  Genererar kontrollfrågor: AI-assistenten genererar kontrollfrågor vid läskvittens av policyer och andra styrdokument för att säkerställa förståelsen av innehållet.

Läs mer om Inphiz AI

Säkerställ trygghet och regelefterlevnad med Inphiz

Nödkontakter

Medarbetaren kan lägga till och uppdatera kontaktuppgifter till sina anhöriga fall olyckan är framme. 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är sökbara enligt grupphantering samt för utvald personal. Gör det enkelt att hitta information även för personalen på fältet och underleverantörer.

Digitala körtillstånd

Enkelt hantering och förnyelse av digitala körtillstånd, för alla typer av förarbevis så som  truckar, kranar och traverser med mera.

Arkivering

Enligt lag- och företagsspecifika bevarandekrav för att tex verifiera anställdas behörighet och hälsointyg i händelse av incident, försäkringsärende, och tillbud.

Integration

Ledningssystem integreras för hämtning av styrdokument och policyer. Dessa kan göras tillgängliga för AI-assistenten. Integration mot Ms SharePoint el. Ms Teams ingår.

Policyer och styrdokument

Görs tillgängliga i appen genom integration med ledningssystem. Behörighet avgör vem som kan se vad. Enkelt att sprida och begära läskvittens av en uppdatering. Förbättra regelefterlevnaden genom att ansluta även underleverantörerna.

Behörigheter för Yrkestrafik

Automatisk daglig kontroll och avisering. Indraget tillstånd direkt till arbetsledare via action-boarden “Min dag”.

Automatisk bakgrundskontroll

Beställ en säkerhetsanalys av en medarbetare eller underleverantör från Inphiz-dashboarden.

Automatisk kontroll av F-skatt

Kontrollera att dina underleverantörer har F-skatt. Bli aviserad i Inphiz i händelse av att en underleverantör förlorar sin F-skatt.

Vad mer kan Inphiz göra?

Kommunikation

Effektivisera kommunikationen med flera kanaler i en och samma applikation.

Upptäck

Regelefterlevnad

Se till att alla medarbetare har rätt intyg och behörigheter för att få utföra sina arbeten.

Upptäck

Feedback & actions

Skapa åtgärder på viktiga händelser och följ upp med feedback från dina anställda.

Upptäck
KUNDCASE

Kundcase regelefterlevnad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

urba
magnus

“Inphiz sparar administrativ tid. Vi kan fördela mycket mer ansvar på medarbetaren, samtidigt som kontrollen och säkerheten ökar mångfalt”.

Magnus Pålgård
Operation Manager | Pålgård Söner & Kran

pelle

“Inphiz leverans har visat på så storaeffekter att vi inte ens behöver beräkna ROI.“

Pelle Bjurenborg
VD | Urbaser, Sverige

Redo att förbättra er regelefterlevnad?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.