Skip to content

Kommunicera effektivt med dina kollektivanställda

Glöm anslagstavlor fyllda med papper och epost-meddelanden som missas. Med Inphiz kan du skicka riktad kommunikation över hela organisationen och få bekräftat att informationen nått fram.

inphiz-mockup-1
communication-reach
BYGG EN STARK KULTUR

En säker och effektiv verksamhet

Inphiz hjälper non-desk organisationer att kommunicera effektivare och bygga en starkare företagskultur som ökar engagemanget hos dem anställda. Detta är en förutsättning för att medarbetare och underleverantörer ska kunna utföra sina arbeten på rätt sätt, vilket resulterar i säkrare och effektivare verksamheter.

 

  Ökat engagemang hos dina anställda

  Dela idéer, kunskap och snacka med teamet

  Gör din verksamhet säkrare och effektivare.

KOMMUNICERA TYDLIGT

Nå ut med viktig information till ditt team 

Gör det enkelt att skicka riktad kommunikation och nå ut med företagsnyheter och viktig information till dina anställda.

  Nyheter

  Inphiz Snack

  Viktig information & dokument

Communication - post-1
Communication - ai
SPARA TID MED AI

Ställ din fråga, Inphiz AI ger svaren direkt

Integrera verksamhetens ledingsystem med appen och låt dina anställda ställa frågor till AI-assistenten. Omedelbara svar på komplexa frågor kring interna rutiner och regler baserat på grupp och roll i organisationen. Hur nära kajkanten får jag köra med min truck? Vilka arbetsmiljöregler träder I kraft 1 januari 2025? 

  Snabb åtkomst: Tillgång till relevanta dokument utan att gå igenom flera olika dokument eller mappar.

  Översättning över 26 Språk: Minska språkbarriärerna, assistenten svarar på det språk du önskar oavsett vilket språk dokumenten är skrivna på.

  Integritet som högsta prioritet: Prioriterar datasekretessen för att säkerställa att användarna alltid har tillgång till senaste informationen i realtid.

Läs mer om Inphiz AI

 

 

Upplev effektivare kommunikation med Inphiz

Nyheter

Nyhetsmotor för publicering av nyheter alternativt hämta nyheter från O365, SharePoint Intranät, eller annat system med integration. Publicera nyheter för hela organisationen eller delar i enlighet med grupphanteringen.

 

Snack

Det privata chatrummet mellan dig och ditt team, dig och din chef och andra grupper för att enkelt kommunicera sinsemellan i smågrupper och minska antalet spridda kommunikationsvägar så som SMS, WhatsApp etc.

 

Info & dokument

Samlar och tillgängliggör verksamhetens kommunikation och dokumentation. Alla anställda; -även fältpersonalen och underleverantörerna kan snabbt hitta rätt information för att utföra sina arbetsuppgifter.

 

Grupphantering

Grupphanteringen är baserad på organisatoriska hierarkier och-/eller dynamiska grupper baserat på lokalisation, site, roller, jag och min chef, och andra intressegrupperingar. Där medarbetarna och underleverantörer kan vara med i flera grupper. Grupphanteringen gör att nyheter, meddelanden och dokument inte sprids till fel personer.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna är sökbara enligt grupphantering samt för utvald personal. Gör det enkelt att hitta information även för personalen på fältet och underleverantörer.

Notifieringscenter

Notifieringsmotor skapar automatiskt pushnotiser till nyheter, läskvittenser eller riktade gruppinlägg, samt pushnotiser för avvikelser av ej hanterade åtgärder i teamet.

Varumärkesanpassad

Få app och dashboard brandad med företagets grafiska profil för igenkänning och ökad stolthet.

Integration av ledningssystem

Publicera och distribuera styrdokument och policyer, -även personalen på fältet och underleverantörerna. Låt Inphiz AI-assistent tolka innehållet och svara på medarbetarnas frågor i Inphizappen.

Digital signage 

Modul för digital signage, enkel modell beroende på vilken enhet som används kan samma nyhetslistningar som finns i Inphiz-appen tas upp på digitala skärmar med inbyggd eller extern Chrome-Cast.

Vad mer kan Inphiz göra?

Kommunikation

Effektivisera kommunikationen med flera kanaler i en och samma applikation.

Upptäck

Regelefterlevnad

Se till att alla medarbetare har rätt intyg och behörigheter för att få utföra sina arbeten. 

Upptäck

Feedback & actions

Skapa åtgärder på viktiga händelser och följ upp med feedback från dina anställda.

Upptäck
KUNDCASE

Kundcase kommunikation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

palgard
magnus

“Inphiz sparar administrativ tid. Vi kan fördela mycket mer ansvar på medarbetaren, samtidigt som kontrollen och säkerheten ökar mångfalt”.

Magnus Pålgård
Operation Manager | Pålgård Söner & Kran

pelle

“Inphiz leverans har visat på så storaeffekter att vi inte ens behöver beräkna ROI.“

Pelle Bjurenborg
VD | Urbaser, Sverige

Redo att förbättra er kommunikation?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.