Skip to content

BYGG OCH ENTREPRENAD

Så säkerställer du god arbetsmiljö och regelefterlevand i varje byggprojekt

Skapa trygghet och enkelhet för arbetsmiljöarbetet samt säkerställ bekymmersfria arbetsmiljöinspektioner med fullständig kontroll på tillstånd och certifikat1. Inphiz minimerar risken för sanktionsavgifter, tillbud och förelägganden.

Lär dig mer om Inphiz

Läs hur Inphiz kan förändra ert sätt att arbeta och vilka fördelar och värden det ger verksamheten. Ladda ner fördjupad information för företag inom bygg och entreprenad. 

eller BOKA EN DEMO med en av våra specialister inom säkerhet och bevakning.

Uppfyll alla standarder som styr din verksamhet

Leverera byggprojekt tryggt med 100% people compliance. Få mer kontroll genom Inphiz automatiserade lösningar som förbättrar produktivitet, kvalitet, transparens, säkerhet och hållbarhet. Med Inphiz Dashboard kan du enkelt få en överblick och säkerställa att alla medarbetare har rätt behörighet och kompetens när byggprojektet är igång, samt ge ditt team möjlighet genom Inphiz självservice app att fokusera på dem gör bäst. 

Skapar en effektiv onboarding vid rekrytering och hanterar samtliga policy- och styrdokument.

Högsta informationssäkerhet och integritet för all hantering av data enligt ISO 27000-serien.

Upp till 30 % kostnadsbesparingar genom effektivistering och minskad administration.

Alla medarbetares utbildningsintyg och erfarenheter samlade på en plattform.

Självservice skapar engagemang för kompetensutveckling

Inphiz skapar attraktiva arbetsplatser genom karriärsplanering och självledarskap direkt i vår mobilapp. Genom att kartlägga kompetenser, krav och erfarenheter möjliggörs effektiv kompetensutveckling som driver organisationen framåt. Alla medarbetares utveckling koordineras från ledningen och arbetsledare för att tillgodose verksamhetens krav eller marknadsorientering.

 
Bygg 1
Bygg 2

Åtgärder för hela organisationen

Inphiz regeldatabas innehåller vitala krav och från exempelvis Arbetsmiljöverket och Boverket samt relevanta certifikat, intyg och behörigheter på medarbetarnivå för bygg- och entreprenadföretag. I regeldatabasen specificeras giltighetstider och krav på utbildningsintyg eller certifikat, som enkelt kan kontrolleras av arbetsledningen. Det finns möjlighet att lägga till egna krav för verksamheten som exempelvis internutbildningar, introduktionskurser kopplat till LMS eller hälsointyg. Vid kvalitetskontroll eller arbetsmiljöinspektion är det enkelt att redovisa verksamheten med alla certifikat eller tillstånd professionellt dokumenterade och lättillgängliga.

Skapa mervärde i hela organisationen 

Med Inphiz förenklar ni det dagliga arbetet genom att enkelt kommunicera inom organisationen, hålla koll på utbildningar och certifikat samt få tillgång till dokument, arbetsinstruktioner och annan viktig information. Kommunikationen är väsentlig för att skapa goda medarbetarrelationer och för att kommunicera på byggarbetsplatser. Organisationens arbete automatiseras genom kompetensöverföring och samordning som gör det enkelt att nå uppsatta mål.

Bygg 3
Bygg 4

Låt medarbetarna leda processen

Med Inphiz-appen låter du medarbetaren själv driva sin karriärsresa och utveckling framåt. Genom självledarskap kan medarbetaren ta ansvar för varje karriärsteg och utbildningar som krävs för att nå målen. Arbetsledningen kan enkelt tilldela karriärmöjligheter utifrån verksamhetens och medarbetarens behov eller ambitioner. Genom en feedback-driven process med ömsesidig delaktighet drivs både företagets och medarbetarnas utveckling.

 
 

Lär dig mer om Inphiz

Ladda ner fördjupad information för företag inom Bygg och entreprenad. Läs mer om hur Inphiz kan förbättra ert sätt att arbeta enklare. 

 

 

Inphiz Inspire

Vi publicerar inspirerande artiklar som vi tycker är intressanta att dela med vår community. Få de senaste artiklarna här.
Upplev Inphiz redan idag!

Gör er organisation redo! På 30 minuter guidar våra experter er om Inphiz och besvarar era frågor.

Boka en demo